Ochrona mienia

Ochrona budynków Wrocław

Ochrona mienia

Bezpośrednia ochrona fizyczna polega na stałej lub doraźnej obecności naszych pracowników na terenie ochranianego obiektu. Do ich zadań należy czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdującego się w tym obiekcie. Pracownicy ochrony to młodzi, sprawni fizycznie ludzie, posiadający wymagane kwalifikacje i predyspozycje do skutecznego działań. Umundurowanie i wyposażenie pracowników dostosowane jest do specyfiki ochranianego obiektu. Wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki łączności umożliwiające wymianę informacji z centrum dowodzenia.

Doświadczenie i umiejętności

Wysoką skuteczność naszych działań osiągamy dzięki m. in.:

  • systematycznym szkoleniom przeprowadzanych przez naszą firmę z zakresu psychologii i etyki, przepisów prawnych, samoobrony, technik interwencji, wyszkolenia strzeleckiego, dzięki którym mają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji,
  • koordynacji działań ochronnych i zapewnienie możliwości wsparcia pracowników ochrony w uzasadnionych sytuacjach przez załogi interwencyjne,
  • ciągłemu doskonaleniu metod pracy i ulepszaniu procedur postępowania w oparciu o nabyte doświadczenia w ramach realizowanych kontraktów,
  • funkcjonowaniu wewnętrznego systemu nadzoru i kontroli nad pracownikami realizującymi zadania ochronne
  • właściwej organizacji ochrony, realizowanej w oparciu o plan ochrony.

Zadbaj o bezpieczeństwo
z DAK!

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania lub potrzebujesz naszych usług?

Numery telefonów:
Wrocław: 71 322 52 22
Tarnów: 14 621 11 15
Kielce: 601-978-153
E-mail: dak@dak.pl

Facebook
Instagram