Międzynarodowe prawo jazdy dla podróżujących poza Europę

2016-08-24

Międzynarodowe prawo jazdy to dokument, który może nam się przydać w podróży poza kraje Unii Europejskiej i EFTA. Nie trzeba zdawać dodatkowych egzaminów, wystarczy wniosek do starostwa powiatowego. Jeśli planujemy krótszą podróż do państw Europy Zachodniej, międzynarodowe prawo jazdy będzie nieprzydatne. W zupełności wystarczy dokument krajowy.

Ważność prawa jazdy w krajach UE

Na terenie państw UE sprawa jest dość prosta. Jeśli prawo jazdy zostało wydane przez jedno z państw Unii Europejskiej, jest ono ważne we wszystkich państwach Wspólnoty. Pod warunkiem, że nie upłynął termin jego ważności, ani nie zostało zawieszone lub cofnięte w kraju wydania. Polskie prawo jazdy uznawane jest także w krajach należących do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA): Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Lichtensteinie.

W praktyce, jadąc do państw Europy Zachodniej, nawet lepiej mieć w kieszeni polskie niż międzynarodowe prawo jazdy. Chodzi o to, że dokumenty te są wydawane jedynie w niektórych krajach i nie obejmują ich ogólnounijne regulacje.

W jakich krajach przyda nam się międzynarodowe prawo jazdy?

W wielu krajach spoza EU I EFTA nie ma problemu z uznawaniem polskiego prawa jazdy. Tak jest na Białorusi czy Ukrainie. W części państw, na przykład w Rosji, zalecane jest jednak posiadanie międzynarodowego prawa jazdy w przypadku dłuższego pobytu.

Zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi przez polski MSZ w internetowym poradniku „Polak za granicą”, w Stanach Zjednoczonych na podstawie międzynarodowego prawa jazdy można prowadzić samochód przez okres ważności wizy. W sąsiedniej Kanadzie obowiązek posiadania międzynarodowego prawa jazdy (lub lokalnego dokumentu) pojawia się w sytuacji, gdy pobyt trwa dłużej niż trzy miesiące.

Posiadanie międzynarodowego prawa jazda jest wymagane w Brazylii, Meksyku, Tajlandii czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dokument może się przydać także w Australii, chyba że kierowca dysponuje tłumaczeniem polskiego prawa jazdy wykonanym przez uprawnionego tłumacza w Australii.

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest natomiast honorowane na terenie Chin ani Japonii. W obu przypadkach trzeba postarać się o dokument wydany przez lokalne władze.

Źródło: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/analizy/analizy-prawne/miedzynarodowe-prawo-jazdy-dla-podrozujacych-poza-europe/x78zhw