Imprezy masowe

Firma od początku swojej działalności imprezy masowe uznała za jeden z najważniejszych działów w ofercie świadczonych usług. Na tym polu możemy pochwalić się naprawdę dużym doświadczeniem. Zajmujemy się ochroną i pomocą w organizacji wszystkich bez wyjątku imprez – od sportowych poprzez koncerty, festyny aż do bankietów i prywatnych spotkań.

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych nałożyła na nas i organizatorów obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom.

Wypróbowane przez nas metody i standardy działań zawsze zdają egzamin.
Do obsługi tego rodzaju imprez wyznaczeni są wyłącznie pracownicy po kompleksowym przeszkoleniu z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych, psychologicznego podejścia w rozmowach z uczestnikami oraz postępowania z ludźmi po spożyciu alkoholu, zażyciu środków psychotropowych lub zachowujących się szczególnie agresywnie.

Pracownicy znają topografię obiektu i przyległych terenów, każdorazowo zapoznawani są z zakresem swoich obowiązków. Dysponują jednakowym umundurowaniem i oznakowaniem (identyfikatory zawierają numer, zdjęcie pracownika, napis służba porządkowa, nazwę i pieczęć firmy oraz określoną datę ważności).
W pracy na tego typu imprezach wykorzystywana jest łączność radiowa pracowników między sobą i z kierownikami zabezpieczenia, co daje możliwość natychmiastowego wezwania patrolu interwencyjnego, policji, pogotowia ratunkowego czy straży pożarnej.

Przed każdym zabezpieczeniem imprezy masowej sporządzany jest plan ochrony, który uwzględnia jej rodzaj, czas trwania, liczbę uczestników, rozmiar i topografie obiektu a także realne zagrożenia.
Naszym celem jest eliminacja potencjalnych zagrożeń, co wiąże się z koniecznością ich przewidywania. Używamy niezbędnych środków technicznych do skutecznego realizowania zabezpieczenia, np.: wykrywacze metali, specjalne bramki, płotki oraz systemy wizyjnego monitorowania imprez i ich archiwizacji.

Zdaj się na nasze DOŚWIADCZENIE !!!