Więcej czasu na roszczenia

2016-09-15

Posłowie chcą wydłużyć z dwóch do pięciu lat możliwość składania wniosku przez właścicieli nieruchomości o odszkodowanie z powodu poniesionych strat np. w wyniku hałasu.

We wtorek sejmowa komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa zajęła się komisyjnym projektem nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska.

„To projekt komisji do spraw petycji. Projekt jest efektem złożonej petycji przez wójta gminy Buczek. Gmina jest znana z tego, że znajduje się tam lotnisko z F-16” – uzasadniał na komisji poseł Grzegorz Wojciechowski (PiS).

Wójt gminy Buczek w petycji z 29 grudnia 2015 roku wnioskował o zmianę art. 129 ust. 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

„Zmiana miałaby polegać na wydłużeniu terminu do wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości oraz o umożliwienie dochodzenia takich roszczeń przez osoby, które uchybiły terminowi wskazanemu w obecnym brzmieniu przepisu. Petycja była uzasadniona krótkim – 2 letnim – okresem przedawnienia roszczenia” – napisano w uzasadnieniu do projektu nowelizującego ustawę.

Wójt gminy Buczek wskazywał przypadki, w których termin ten powodował, że z roszczeniem występowała jedynie część właścicieli nieruchomości. Podkreślił, że niezachowanie terminu do wystąpienia z roszczeniem spowodowane było często nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości (nie było osoby, która byłaby uprawniona do wystąpienia z roszczeniem).

„To głównie ta okoliczność była przesłanką do wystosowania do Sejmu RP przywołanej petycji. Termin taki powinien bowiem uwzględniać możliwość uzyskania legitymacji do ubiegania się o odszkodowanie lub wykupienie nieruchomości. Komisja do Spraw Petycji na posiedzeniu 28 kwietnia 2016 r. uznała zasadność petycji i zdecydowała o przygotowaniu projektu ustawy nowelizującej zakwestionowane przez autora petycji przepisy. W dyskusji posłowie podkreślali, że przewidziany w art. 129 ust. 4 ustawy -Prawo ochrony środowiska, dwuletni okres przedawnienia stanowi istotne utrudnienie dla obywateli. Przywołano także opinię Biura Analiz Sejmowych, w której wskazano krytykę obowiązującego rozwiązania w piśmiennictwie” – czytamy w uzasadnieniu.

Jak poinformował na komisji poseł Wojciechowski, komisja do spraw petycji uznała, że obowiązujący dwuletni okres jest zbyt krótki i powinien zostać wydłużony do pięciu lat.

Obecny na komisji wiceminister środowiska Sławomir Mazurek powiedział, że komisyjny projekt ustawy w swoim założeniu wychodzi na przeciw potrzebom społeczeństwa.

 

Źródło: http://www.propertynews.pl/prawo/wiecej-czasu-na-roszczenia,48616.html