Sensacyjne odkrycie w sandomierskiej katedrze!

2016-06-02

Sensacyjnego odkrycia dokonali konserwatorzy w sandomierskiej katedrze. Odsłonili datę ukończenia budowy tej jednej z najstarszych świątyń gotyckich w Polsce. To 1361 rok.
Gdy kilka tygodni temu zaczynały się prace konserwatorskie i renowacyjne w katedralnej kruchcie, nikt nie zakładał, że przyniosą one rozwiązanie jednej z tajemnic świątyni. Do tej pory dokładny rok ukończenia jej budowy był nieznany. Napis odkryli konserwatorzy Grażyna i Paweł Osełkowie, podczas odsłaniania warstw tynku w gotyckim portalu.

Podejrzewaliśmy, że wkuwając się w sklepienie barokowe kruchty możemy odsłonić ważny napis. Z dużą ostrożnością zaczęliśmy odkrywać go litera po literce. Najpierw Anno, potem Domini, co sugerowało odkrycie datowania katedry. Pełni napięcia przystąpiliśmy do odkrywania kolejnych liter-cyfr i jak się okazało odsłoniliśmy datę wybudowania katedry. Ukazała się data 1361 – opowiada Paweł Osełka. Jerzy Zub z sandomierskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków mówi, że data 1361 wskazuje na zakończenie głównych prac budowlanych, zapewne później kontynuowano prace wykończeniowe i dekoracyjne. Jak informują konserwatorzy, napis został wykonany w bardzo dekoracyjnym liternictwie, typowym dla gotyku. Interesująco przedstawia się cały gotycki portal, który przez wieki witał wchodzących do sandomierskiej kolegiaty. Obecna kruchta przed głównym wejściem została wybudowana w drugiej połowie XVII stulecia. Gotycki portal był więc zewnętrzną ekspozycją katedry przez ponad trzy wieki. Został wykonany z wapienia janikowskiego, pozyskiwanego w okolicach Sandomierza. Ornamenty kolumn zachowały się w bardzo dobrym stanie.

Czytaj więcej: http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/sandomierz/a/sensacyjne-odkrycie-w-sandomierskiej-katedrze,10064802/