Patrol i monitoring

Wzrost przestępczości oraz nasilające się zagrożenie włamaniami i napadami spowodowały zwiększenie zapotrzebowania na instalacje skutecznych systemów alarmowych i korzystanie z usług wyspecjalizowanych firm ochrony. Szczególnie skuteczną formą zabezpieczenia jest MONITORING w połączeniu z działaniem GRUP INTERWENCYJNYCH.

Grupa interwencyjna podejmuje następujące działania po otrzymaniu sygnału alarmowego:

  • w przypadku stwierdzenia napadu, powiadamia właściciela obiektu oraz Policję, której przekazuje niezbędne informacje do prowadzenia dalszych działań
  • w przypadku stwierdzenia fałszywego alarmu, kontaktuje się w właścicielem obiektu, który odwołuje pracowników ochrony
  • podchodzi do obiektu zwracając uwagę na oznaki ewentualnego napadu (zasłonięcie okien, brak ruchu w obiekcie, itp.)
  • podjeżdża jak najbliżej obiektu, do miejsca, z którego napastnicy nie powinni ich widzieć ani słyszeć
  • rozpoznaje teren wokół obiektu dla wykrycia ewentualnych napastników i ich środka lokomocji
  • czas dojazdu zależy od usytuowania obiektu

Systematyczne szkolenie grup interwencyjnych podwyższa poziom bezpieczeństwa. Szczególny nacisk kładziemy na umiejętność walki wręcz, zdolność błyskawicznej analizy sytuacji oraz natychmiastowego zastosowania dostępnych środków i sposobów ochrony w celu wyeliminowywania zagrożenia. Nieodzownym elementem szkoleń sa wybrane zagadnienia
z dziedziny psychologii.

System monitoringu jest najbardziej popularną formą zabezpieczenia mienia, wspomagającą prace ochrony fizycznej. Jest najtańszą, a jednocześnie skuteczną formą zabezpieczenia.

Dwudziestoczterogodzinny system nadzoru elektronicznego oraz szybkie grupy interwencyjne gwarantują stałe poczucie bezpieczeństwa. Skuteczność i niezawodność monitoringu opiera się na synchronizacji najnowocześniejszych systemów alarmowych
z najnowocześniejszych systemów alarmowych z natychmiastowym podjęciem bezpośredniej interwencji fizycznej.
Do obsługi tych zleceń posiadamy specjalnie wyszkolonych pracowników w stacji monitorowania alarmów oraz gotowe w każdej chwili uzbrojone grupy interwencyjne.

Na życzenie klienta rejestrujemy i archiwizujemy wszystkie rodzaje sygnałów – w zależności od obsługiwanego systemu. Najnowocześniejsze urządzenia przesyłają sygnały testowe co kilkadziesiąt sekund, sprawdzając na bieżąco sprawność układów elektronicznych
i detektorów.
Czas zwłoki od sygnału do interwencji ograniczony jest maksymalnie i wszystko odbywa się właściwie w czasie rzeczywistym.

PROFESJONALNA ochrona przez 24 h !!!