Ochrona mienia

Bezpośrednia ochrona fizyczna polega na stałej lub doraźnej obecności naszych pracowników na terenie ochranianego obiektu. Do ich zadań należy czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdującego się w tym obiekcie. Pracownicy ochrony to młodzi, sprawni fizycznie ludzie, posiadający wymagane kwalifikacje i predyspozycje do skutecznego działań. Umundurowanie i wyposażenie pracowników dostosowane jest do specyfiki ochranianego obiektu. Wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki łączności umożliwiające wymianę informacji z centrum dowodzenia.

Wysoką skuteczność naszych działań osiągamy dzięki m. in.:

  • systematycznym szkoleniom przeprowadzanych przez naszą firmę z zakresu psychologii i etyki, przepisów prawnych, samoobrony, technik interwencji, wyszkolenia strzeleckiego, dzięki którym mają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji
  • koordynacji działań ochronnych i zapewnienie możliwości wsparcia pracowników ochrony w uzasadnionych sytuacjach przez załogi interwencyjne
  • ciągłemu doskonaleniu metod pracy i ulepszaniu procedur postępowania w oparciu o nabyte doświadczenia w ramach realizowanych kontraktów
  • funkcjonowaniu wewnętrznego systemu nadzoru i kontroli nad pracownikami realizującymi zadania ochronne
  • właściwej organizacji ochrony, realizowanej w oparciu o plan ochrony

SKUTECZNIE ochronimy Twój dobytek !!!