Konwoje

Usługi konwojowania wartości pieniężnych wykonywane są w oparciu o Rozporządzenie MSWiA z 14.10.1998 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129, poz. 858).

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem do przewozu wartości pieniężnych oraz przeszkoloną kadrę agentów ochrony posiadających odpowiednie warunki psychofizyczne. Wszyscy nasi agenci są wpisani na listę kwalifikowanego pracownika ochrony I lub II stopnia, kamizelki kuloodporne, telefony komórkowe oraz wyposażeni są w broń palną i środki przymusu bezpośredniego.

W czasie przewożenia konwojowanych walorów, agenci ochrony utrzymują stałą łączność radiową z centralą i najbliższymi patrolami interwencyjnymi na trasie przejazdu. Natomiast specjalistyczne pojazdy przeznaczone do transportu wartości pieniężnych pozostają stale pod nadzorem stacji monitorowania pojazdów. Wyposażone są również wnawigację satelitarną.
Tego typu rozwiązania techniczne gwarantują bezpieczeństwo chronionym osobom i mieniu.

Oferujemy:

  • konwojowanie nośników zawierających informacje niejawne
  • konwojowanie blankietów dokumentów państwowych
  • konwojowanie przedmiotów wartościowych
  • konwojowanie wartości pieniężnych
  • konwojowanie innych przedmiotów
  • konwojowanie broni i amunicji
  • konwojowanie dzieł sztuki

Ponosimy 100% odpowiedzialności za konwojowane wartości – posiadamy polisę ubezpieczeniową,
która gwarantuje bezpieczeństwo naszych usług.
Każdy rodzaj konwojowania może być dopasowany do indywidualnych wymagań.

Wartościowe przedmioty w ODPOWIEDZIALNYCH rękach !!!