Ministerstwo: uchodźcy też mają prawo do 500 plus

2016-08-30

Do świadczenia 500 plus uprawnieni są cudzoziemcy, którzy mają prawo do pracy w Polsce, m.in. osoby ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą – przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rzecznik Praw Dziecka twierdzi tymczasem, że wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i samorządowe kolegia odwoławcze odmawiają przyznania im świadczenia wychowawczego.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do resortu rodziny o ujednolicenie katalogu cudzoziemców uprawnionych do świadczenia 500 plus i podjęcie inicjatywy ustawodawczej, w której zostanie zapisane, na jakiej podstawie cudzoziemcy legalnie przebywający i pracujący w Polsce otrzymują świadczenie.

Jak wyjaśniło biuro prasowe MRPiPS, prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Pod warunkiem jednak, że mieszkają z członkami rodzin na terytorium Polski. Nie podlegają mu obywatele państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa UE czasowo, do 6 miesięcy lub przybyli tu na studia albo mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

„Istotne jest jednak, że w identycznej sytuacji prawnej, jak cudzoziemcy posiadający kartę pobytu z adnotacją 'dostęp do rynku pracy’ są cudzoziemcy, którzy takiej karty nie posiadają, ale również mają prawo do pracy w Polsce, z mocy prawa – na podstawie szczególnych przepisów lub na podstawie zezwolenia na pracę udzielonego na podstawie szczególnych przepisów” – poinformowało MRPiPS.

 

Źródło: http://tvn24bis.pl/pieniadze,79/mrpips-do-500-plus-maja-prawo-cudzoziemcy-ze-statusem-uchodzcy,671974.html