Szkolenia Specjalistyczne typu S.E.R.E

Zagadnienia teoretyczno-praktyczne dla osób cywilnych.

Szkolenia SERE stworzone zostały dla personelu Sił Zbrojnych, w celu przygotowania ich do przetrwania na terytorium przeciwnika, w przypadku izolacji od sił własnych, połączeniu się ponownie z macierzystym zgrupowaniem poprzez samopomoc lub ewakuacje jednostek ratowniczych. Uczy też jak uniknąć pojmania lub przetrwać i zorganizować ucieczkę w wypadku jego zaistnienia.

Celem szkolenia dla osób cywilnych jest przygotowanie kursantów na wypadek sytuacji nadzwyczajnych jak: katastrofa środka transportu w niesprzyjającym terenie i warunkach geopolitycznych, klęska żywiołowa, stan wyjątkowy lub wojenny. Skierowany do wszystkich, którzy chcą nabyć przydatne umiejętności do przetrwania w niekorzystnych warunkach i sytuacjach. Odpowiednia metodyka nauczania zaczerpnięta z wojskowych rozwiązań przekształcona do możliwości działań osób cywilnych ma za zadanie wyposażyć adepta w odpowiednie narzędzia do walki z wszelkimi zagrożeniami we współczesnym świecie.

Przygotowanie na wypadek uprowadzenia ma dać szanse kursantowi na przeżycie oraz jak najmniejsze obrażenia psychofizyczne. Ma odpowiednio nastawić na egzystencję w niewoli jak i przygotować na moment ucieczki, uwolnienia lub odbicia przez siły rządowe. Należy pamiętać iż celem działania terrorystów nie jest pozbawienie życia uprowadzonego, a jedynie osiągnięcie „karty przetargowej” w negocjacjach z władzami, uzyskanie okupu lub wymuszenie korzyści politycznych.

Zajęcia prowadzą certyfikowani instruktorzy wywodzący się z elitarnych jednostek Wojska Polskiego z doświadczeniem bojowym, absolwenci AON oraz UW o kierunkach związanych z bezpieczeństwem państwa.

Szkolenie realizowane jest na trzech poziomach zaawansowania:

 • Poziom „A”- Składa się z podstawowych elementów technik oraz procedur SERE. Skierowana do osób czujących potrzebę nabycia umiejętność przydatnych do przeżycia w nieprzyjaznym środowisku naturalnym
 • Poziom „B”- Przeznaczony jest dla osób przeszkolonych na poziomie podstawowym . Przed kursantami zostaną postawione konkretne problemy i sposoby ich rozwiązywania w formie ćwiczenia taktycznego w środowisku naturalnym oraz miejskim
 • Poziom „C”- Obejmuje zaawansowany pakiet szkolenia SERE. Przeznaczony jest dla uczestników poprzednich edycji oraz pracowników instytucji podwyższonego ryzyka zajścia zdarzenia izolacji tj. służby mundurowe, dziennikarze, dyplomaci. Poziom ten obejmuje również szkolenie w zakresie praktycznego przeciwdziałania wykorzystaniu w przypadku schwytania

SURVIVAL – przetrwanie w ekstremalnym środowisku:

 1. Praca w drewnie, improwizowane narzędzia elementy do budowy;
 2. Niektóre dziwne przedmioty, które mogą uratować ci życie;
 3. Różne warunki klimatyczne charakterystyka przetrwania;
 4. Zdobywanie pożywienia oraz wody;
 5. Budowa schronienia, typy;
 6. Wybór miejsca na nocleg;
 7. Niezbędne wyposażenie;
 8. Przetrwanie w dziczy;
 9. Ognisko, typy;

EVASION – unikanie, przeciwdziałając przechwyceniu przez przeciwnika:

 1. Nawigacja dzień i noc, posługiwanie się mapą;
 2. Umiejętność opisywania się w terenie;
 3. Sygnały do statków powietrznych;
 4. Pozostawianie i usuwanie śladów;
 5. Interakcja z ludnością;
 6. Poziomy zagrożenia;
 7. Techniki kamuflażu;
 8. Gubienie pościgu;

RESISTANCE – przeciwdziałanie wykorzystaniu, w przypadku schwytania:

 1. Łączność, zasady, łączność pod przymusem;
 2. Podstawowe zasady zachowania;
 3. Nagła doraźna pierwsza pomoc;
 4. Pasywny oraz czynny opór;

ESCAPE/EXTRACTION – ucieczkę, z zamiarem połączenia z macierzystą strukturą:

 1. Przygotowanie do ucieczki lub odbicia;
 2. Jak nie spowodować własnej śmierci;
 3. Zasady zachowania ratowanego;
 4. Jak przetrwać przesłuchanie;
 5. Co robić czego nie robić;
 6. Dlaczego nie pomagać;
 7. Jak można pomóc;

Tematyka poziom „A”

 • warianty taktyczne w zależności od czynników geograficznych, kulturowych, politycznych;
 • wyposażenie, przygotowanie oraz przetrwanie w warunkach środowiska naturalnego;
 • fizjologiczne czynniki wpływające na prowadzenie działań;
 • psychologiczne aspekty przebywania w izolacji;
 • nawigacja, poruszanie się w terenie nieznanym;
 • unikanie zagrożeń oraz sytuacja zakładnicza;
 • kamuflaż, zacieranie śladów;

Czas trwania: 3 dni
Koszt: 499 PLN
Ilość uczestników: 12-18 osób

Tematyka poziomu „B”

 • ćwiczenie taktyczne z zakresu nabytej wiedzy z poziomów A i B;
 • przetrwanie w nieprzyjaznym środowisku miejskim;
 • środki i narzędzia improwizowane;
 • niezbędne wyposażenie;
 • techniki linowe;

Czas trwania: 4 dni
Koszt: 699 PLN
Ilość uczestników: 10-16 osób

Tematyka poziom „C”

 • sposoby czynnego i biernego opierania się wykorzystaniu przez przeciwnika;
 • zasad zachowania się po schwytaniu, (porwanie, niewola)
 • przygotowania się do uwolnienia przez siły rządowe;
 • egzamin końcowy w formie ćwiczenia taktycznego;
 • przesłuchanie i jego aspekty od strony pojmanego;
 • metodyka przygotowywania ucieczki z niewoli;
 • metod unikania sił pościgowych przeciwnika;
 • status jeńca wojennego ;

Czas trwania: 4-5 dni
Koszt: 899 PLN
Ilość uczestników: 12-14 osób