Pierwsza pomoc

Uświadomienie znaczenia pierwszej pomocy, propagowanie wiedzy na temat jej udzielania i uczenie, jak właściwie reagować w przypadku zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia jest dla nas priorytetem. Szkolenia dostosowywane są do grup wiekowych i zawodowych. Stwarzamy symulację realnych zagrożeń i wypadków w miejscu pracy, po których osoby uczestniczące w zajęciach potrafią właściwie zareagować w najtrudniejszych sytuacjach.

Aby niewiedza i bezradność nie były powodem ludzkich cierpień i tragedii !!!