Służba informacyjna

Kurs w zakresie WYKONYWANIA ZADAŃ CZŁONKA SŁUŻBY INFORMACYJNEJ ORGANIZATORA IMPREZY MASOWEJ.

Szkolenie realizowane jest wg programu określonego w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, stosownych rozporządzeniach i późniejszych zmianach.

Kandydaci przygotowywani są zarówno teoretycznie jak i praktycznie, przechodzą kompleksowe przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych, psychologicznego podejścia w rozmowach z uczestnikami oraz postępowania z ludźmi po spożyciu alkoholu, zażyciu środków psychotropowych lub zachowujących się szczególnie agresywnie.

Zdobyte uprawnienia zezwalają na zabezpieczanie koncertów, imprez sportowych, artystycznych, pikników, festynów itp.

Po pozytywnym ukończeniu szkolenia otrzymują Państwo zaświadczenie zezwalające na wykonywanie zadań członka służby informacyjnej.

Wymagania: wiek – 18 lat