Samoobrona i interwencja

Kurs SAMOOBRONY I TECHNIK INTERWENCYJNYCH

Kurs organizowany jest dla wszystkich osób, które chcę podnieść swoje umiejętności i doskonalić poznane już techniki interwencyjne.
Organizujemy cyklicznie kursy dla pracowników ochrony i koncesjonowanych Agencji Ochrony.

Zagadnienia:

 • techniki wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposoby ich blokowania
 • obrona przed atakiem nożem i niebzepiecznymi przedmiotami
 • posługiwanie się pałką obronną wielofunkcyjną typu „tonfa”
 • techniki usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór
 • uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń
 • techniki kajdankowania i przeszukiwania osób
 • techniki posługiwania się bronią w walce
 • obrona przed zagrożeniem bronią palną
 • pady i przewroty w walce wręcz
 • postawy poruszania się w walce
 • chwyty transportowe