Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

Zapraszam wszystkich chcących podnieść swoje kwalifikacje z zakresu ochrony osób i mienia na organizowany przez nas cyklicznie kurs „kwalifikowany Pracownik ochrony fizycznej”.

Po ukończeniu szkolenia i pozytywnie zdanym egzaminie otrzymasz wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej!

upoważnia pracownika ochrony do:

  • legitymowania i ujmowania osób w graniach chronionych obszarów i obiektów
  • bezpośredniego nadzoru i kontrolowania osób nieposiadających licencji
  • ochrony obiektów i obszarów podlegających obowiązkowej ochronie
  • wykonywania bezpośrednio czynności związanych z ochroną osób
  • stosowania środków przymusu bezpośredniego
  • transportowania wartości pieniężnych

Po uzyskaniu licencji możesz obiegać się o pozwolenie na broń obiektową.

Prowadzone przez nas zajęcia w warunkach rzeczywistych pozwolą zbliżyć Was do problemów, którym musi stawić czoła pracownik ochrony.

Poszerzony program i trening strzelecki powoli na pełne opanowanie danych zagadnień – pozwoli nabrać pewności i doświadczenia w posługiwaniu się bronią palną
podczas wykonywania czynności służbowych.

Wymagania: wiek – 21 lat, wykształcenie – podstawowe, obywatelstwo – polskie