Kierownik ds. bezpieczeństwa

Kurs w zakresie wykonywania zadań KIEROWNIKA DS. BEZPIECZEŃSTWA na imprezach masowych.

Szkolenie realizowane jest wg programu określonego w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, stosownych rozporządzeniach i późniejszych zmianach.

Kandydaci przygotowywani są zarówno z teoretycznie jak i praktycznie. Przechodzą kompleksowe przeszkolenie z zakresu psychologicznego postępowania w rozmowach z uczestnikami oraz postępowania z ludźmi po spożyciu alkoholu, zażyciu środków psychotropowych lub zachowujących się szczególnie agresywnie. Poznają zasady i style kierowania zespołem ludzi oraz zasady organizacji zabezpieczenia imprezy masowej.

Zdobyte uprawnienia pozwalają na kierowanie zabezpieczeniem na koncertach, meczach piłkarskich, innych imprezach rozrywkowych i artystycznych.

Po pozytywnym ukończeniu szkolenia otrzymują Państwo zaświadczenie zezwalające na wykonywanie zadań kierownika ds. bezpieczeństwa.

Wymagania: wiek – 21 lat, licencja pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia