Istotne zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym

2016-07-31

Jedną z najważniejszych zmian, które wprowadza przyjęta w piątek (22 lipca) nowela ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, jest modyfikacja kryteriów stosowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) w ocenie jakości kształcenia.

Nowela ustawy o szkolnictwie wyższym, która ma m.in. ograniczać biurokrację na uczelniach, czeka już tylko na podpis prezydenta.

Sejm odrzucił w piątek (22 lipca) jedyną senacką poprawkę do noweli, dając uczelniom wolność w kształtowaniu oferty studiów podyplomowych. Przepisy, które wprowadza nowelizacja, dają uczelniom swobodę w kształtowaniu oferty tego rodzaju studiów.

Senatorowie chcieli jednak utrzymać obecnie obowiązujące zasady, zgodnie z którymi uczelnia może prowadzić kształcenie na studiach podyplomowych jedynie w obszarach, z którymi związany jest co najmniej jeden kierunek prowadzonych przez nią studiów. W przeciwnym wypadku do prowadzenia tych studiów potrzebna jest zgoda ministra ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

– Studia podyplomowe nie są objęte kontrolą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ani żadną inną kontrolą. Wydaje się, że powiązanie ich z kształceniem na pierwszym i drugim stopniu zapobiegnie temu, że np. uczelnia ekonomiczna będzie prowadziła studia podyplomowe np. z rehabilitacji czy z pielęgniarstwa – argumentował podczas prac legislacyjnych senator PiS Kazimierz Wiatr.

Przyjęciu senackiej poprawki zdecydowanie przeciwne było jednak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Są to studia w zasadzie w 100 proc. płatne. Dojrzały człowiek podejmuje decyzję o tym, aby wydać własne pieniądze na kształcenie. Czy naprawdę nie możemy mu zaufać? Czy naprawdę powinniśmy na każdym kroku kontrolować jego działania? Po drugie – ze względu na fakt, że słuchacze studiów podyplomowych – są grupą szczególnie wymagających studentów – to tworzenie nowej bariery prawnej, która w dodatku ma charakter fikcyjny, jest wyrazem antywolnościowego podejścia do człowieka” – argumentował minister nauki Jarosław Gowin podczas posiedzenia sejmowej komisji rozpatrującej poprawką Senatu.

W piątek za odrzuceniem poprawki Senatu głosowało 425 posłów, a 8 było przeciwnych. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Jedną z najważniejszych zmian, które wprowadza przyjęta nowela ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, jest modyfikacja kryteriów stosowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) w ocenie jakości kształcenia.

 

Źródło: http://www.rynekzdrowia.pl/Nauka/Istotne-zmiany-w-prawie-o-szkolnictwie-wyzszym,164058,9.html